10 Mart 2018 Cumartesi

Ehlibeytin Annesi Hazreti Fatıma - Yaşar Nuri Öztürk
Sunnilik ve Şiilik, İslam Dini’nin iki mezhebi. Birine mensup olarak doğduysanız, diğerine mesafenizi korumuş olabilirsiniz yaşam boyu.  Zaman geçtikçe Şiiliğin, Şiadan yani Hz Ali taraftarlarından geldiğini öğreniyorsunuz. Hz Ali, Hz Muhammed (SAV)in sevgili damadı, amcasının oğlu, hayatı boyunca yoldaşı olmuş, Ehlibeytinden kabul ettiği bir zat.  Eee durum buysa aradaki husumet nedir? Nedir, bu iki mezhebin doğmasına sebep? Peygambere karşı gelinmesi mi? İslam’a karşı gelinmesi mi? İslam’ın farklı yorumlanması mı?
Bunların hiçbiri değil tabii ki! Peygamberimizin vefatından sonraki halifelik seçimiyle başlayıp, Hz Muhammed’in büyük dedesi Haşim zamanında başlayan Ümeyye kıskançlığı… Yani Emevilerin atası Ümeyye’den bahsediyoruz. Torun Hasan’ı karısına zehirletip öldürten Muaviye, torun Hüseyin’i Kerbela’da şehit eden Yezid! Bazen neyin doğru neyin yanlış olduğu konusunda karışıyor kafası insanın…

İran, Şii mezhebinde, yüzyıllar boyunca bu böyle devam etmiş. Osmanlı-İran kavgası, Sunni-Şii kavgası diyelim hadi.  Evet İran şeriatla yönetiliyor yani din tamamen yönetime ve siyasete hakim. Bu durum Türkiye’deki Alevileri nasıl etkiliyor ya da Aleviler’in tarih boyunca tavırları nasıl olmuş? Bunların hepsi hele de dinler tarihi yolunda ilerliyorsanız, sorduğunuz temel ve can alıcı sorular olarak karşınıza çıkıyor. Anadolu’nun belki de en zulüm gören döneminde halkın içtenlikle sarıldığı, düşünüldüğünde yalnız bu toprakları değil tüm dünyayı etkilemesiyle ünlenmiş tasavvuf la birlikte bambaşka sorular da geliyor insanın aklına…

Hz Fatıma, Peygamberimizin sevgili kızı, can parçası ve Hz. Ali’nin eşi… Babasının ölümünden sonra gelen halifeye küskün vefat etmiş. Yaşar Nuri Öztürk, okunması kolay diliyle bu mübarek kadının dedelerinden başlayarak anlatıyor. O dönem, Arabistan’da yaşananlara, insanlara değinmesiyle tüm detaylara hakim oluyorsunuz…

“İslam düşünce ve ahlakının, dünyaperest Emevi bezirganlarınca karartılmaya,yozlaştırılmaya başlandığı sırada, peygamberhane hayata bir dönüş ve dünyaperestliğe bir reaksiyon olarak ortaya çıkan büyük “tasavvufi hareket”, bir disiplin olarak Hz Fatıma ile Hz Ali’nin sergilemiş bulundukları hayatın bir taklidi gibidir. İstisnasız bütün tarikat sislilerinde Hz Ali’nin silsileyi Peygamber’e bağlayan halka olarak yeralması, bu gerçeğin Müslüman toplumun vicdanında asırlar boyunca, derin bir yer tuttuğuna işaret olarak değerlendirilebilir.” Sh 97

Arka Kapaktan…

Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk (İlahiyatçı, Hukukçu, Siyasetçi)

Time Dergisi’nin gerçekleştirdiği “20.Yüzyılın En Önemli Kişileri” (The Most Important People of 20th Century) anketinin “En Önemli Bilim Adamları ve Islahatçılar” (The Most Important Scientists and Healers) listesinde, dünya kamuoyunca belirlenmiş yüz ismin ilk onu arasında yer alan Yaşar Nuri Öztürk 1951 yılında Trabzon’da doğdu. İlk Arapça, Farsça eğilimini, aynı zamanda en büyük hocası olan babasından aldı. Lisans eğitimini hukuk ve ilahiyatta, master ve doktora eğitimini felsefesi dalında tamamladı. Bir süre avukatlık yaptıktan sonra üniversiteye intisap etti.

..... 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...